Revista "Răsboiul Popoarelor", Nr.15

Revista

Descriere

Revista "Răsboiul Popoarelor", Nr.15. Revistă săptămânală, redactată de Ion Gorun, alcătuită din 16 pagini inclusiv copertele. Numărul conține articolele: Luptele de la Saarebourg; Rezumatul de la 1 septembrie; Lupta de la St.Quentin; Englezii pe continent; Privire asupra câmpului de luptă; Continuarea luptei în Franța. Revista conține desene și imagini cu: Cpt.von Muller, comandantul vasului Emden, despre așe cărui isprăvi se vorbește în capitolul Luptele pe apă; Artileria engleză, tun de asediu; Soldați din ariergarda armatei belgiene au aruncat în aer podurile de pe râul Escout după retragerea din Anvers; Din Bruges – Poarta Marschal; Generalul Joffre; Bruges – Primăria și Palatul Justiției; O promovare pe front (desen G.Scott); Generalul Pau, comandantul trupelor franceze îndreptate spre Alsacia; Unul din celebrele tunuri franceze de 75 mm (desen de Carrey); Încrucișătoare germane cufundate în lipte navale; Ziua morților în anul de sânge – desen alegoric de L. Bompard.