Revista "Răsboiul Popoarelor", Nr.11

Revista

Descriere

Revista "Răsboiul Popoarelor", Nr.11. Revistă săptămânală, redactată de Ion Gorun, alcătuită din 16 pagini inclusiv copertele. Numărul conține articolele: Cronica evenimentelor anului de sânge 1914. Orașul Anvers; Retragerea armatei belgiene; Populația Belgiei – un scurt istoric; Revista conține desene și imagini cu: Mareșalii germani; Harta fruntariilor dintre Franța, Belgia și Germania; Reproducere după un tablou alegoric reprezentând rezistența popoarelor împotriva cuceririi naăoleniene; Pacea și războiul – Cine a Învins? Desen de E.Kulzer; Un soldat rus din garda imperială; Comanda trupelor franceze – la mijoc generalul Joffre, la stânga generalul Castelnau, la dreapta generalul Pau; Tun francez Schneider-Creozut; În fața monumentului de la Belfort; Germanii la Louvain (desen de S.Bays); Luptele din Polonia rusească (desen de J. Matania); Obstacole de sârmă – un detașament de ulani germani e oprit până la înlăturarea unui astfel de obstacol în apropiere de Liege; Femeia în război – tablou reprezentând partea pe care au luat-o femeile teutone la celebra luptă de la Aquae Sextiae cu romanii (desen).